Fondswerving

Fondswerving

 

Voor het realiseren van haar doelen is de Stichting Vrienden van Kulturhus Lienden financieel volledig afhankelijk van giften, donateurs, sponsoring en legaten. Steun de bewoners van de kleinschalige woonvoorziening "Het Kulturhus" door donateur of "Vriend" te worden en eenmalig of jaarlijks een bedrag aan de Stichting te schenken.


De Stichting heeft een zogenaamde ANBI-status, wat betekent dat elke gift fiscaal aftrekbaar is

boven de fiscale drempel van 1% van uw bruto-inkomen.

Wordt "Vriend"van de Stichting!


Steun de Stichting Vrienden van Kulturhus Lienden door "Vriend" te worden.

Meld U aan als donateur voor 10 euro (meer mag ook! ) per jaar. Ook giften zijn van harte welkom.

Stuur in alle gevallen een e-mail via het contactformulier.

Klik daartoe op onderstaande knop. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Bankrekening: IBAN NL92RABO0325252203

           t.n.v. Stichting Vrienden van Het Kulturhus Lienden