Start

      Stichting Vrienden van Kulturhus Lienden

Doel van de Stichting


De Stichting "Vrienden van Kulturhus Lienden" stelt zich tot  doel het  bevorderen van het welzijn van de bewoners van de kleinschalige woonvoorziening "Het Kulturhus" in Lienden. Getracht wordt dit doel te realiseren door het financieel ondersteunen van  welzijnsbevorderende activiteiten, welke niet uit het reguliere budget kunnen worden bekostigd. De daarvoor benodigde gelden worden verkregen uit giften, legaten en donaties.

Het Zorgcentrum

De kleinschalige woonvoorziening "Het Kulturhus" in Lienden is onderdeel van Sante Partners.

 De bewoners zijn in meer of mindere mate dementerend (Alzheimer, Parkinson e.d) en hebben een hoog zorgniveau.